Ingen spor

Utedoen er lite brukt. Ingen spor etter siste mann.