Den glade frosk og hoggorm

Fint med vår, frosk og hoggorm. Mye å se på en tur.

Hoggorm, Vikersund