Fossiler og blåveis

Litt tøft. Fant på samme plass. Fossil og blåveis. Nytt og gammelt. Tru hvem som var først?