Sjiraffer i kamp

Et bilde fra Afrika.


Sjiraffer i kamp.