Virihaure

Liker slike plasser. Virihaure, bortgjemt gamme i Finnemarka.
Her kan enn ha det fint en høstkveld eller to.

Ulempen med slike fine plasser er at når «eiere» glemmer plassen blir det endel byggavfall igjen i skogen. Håper ikke det skjer her. Skal følge med!

Virihaure. Kan det være navn etter et vann i Sarek?