Mygg

Hadde jeg vært mygg eller klegg hadde jeg protestert. Fluesone?
Jeg synes alle bør få ferdes i fritt landskap så lenge enn oppfører seg.