Triks og langfredag

En fin dag å øve på lange hopp.

 

En pinefull dag å være sportsmodell.