Rødsetra – Ventjern

Dette er en fin luftetur.
Brumyrene – Rødsetra – Svartdalsveien 
Med sykkel opp og ned blir det en ekstra fin tur.

Kartutsnitt av rundturen. Kilde: http://www.norgeskart.no/?_ga=1.97692374.832181679.1490785333#!?project=seeiendom&layers=1002,1014&zoom=13&lat=6659679.41&lon=226073.04&sok=vikersund

 

Mot Rødsetra. Merket 1 på kart.

 

Rødsetra, Ventjern – merket 2 på kart

 

Stien ned mot Svartdalsveien. Merket 3 på kart.

Kartkoordinater

NORD
 
6659169.02
 
 
ØST
226308.41