Stilhopper

JS er en typisk stilhopper. Ikke rart av gutta er imponert.

Longfjeld Written by: