Pappa sine ski

Håper og forventer at det vil gå bedre når JS låner bilen enn med skia.