sjøsamisk fjellvettregel

Dårlig sikt
Dårlig sikt eller kanskje enn har begynt å få dårlig syn?

Dårlig sikt på dagens skitur. Måtte ta i bruk en gammel sjøsamisk fjellvettregel om å alltid holde til høyre for å finne spor. Det finnes og andre eldgamle sjøsamiske fjelltrettregler som f.eks å alltid følge skuterspor. Dette var ikke aktuelt i dag da de ikke fantes.