Jeg finner ikke mine øyne

Jeg finner ikke mine øyne 
Jeg finner ikke min nese
Jeg finner ikke min munn

Soldatstup
Soldatstup

——–

Lese og skrive og regne er bra. Men å få synge litt, men å få synge litt, det gjør oss glad.
Noe bildet viser.

Syng, syng med snø i halsen