På ukjente stier

Trim på ukjente stier er flott.
Hvor: Ukjente stier på Øst-Modum