Aron og sykkel

Det er en passende aktivitet for en nytippet kar med vonde ribbein å være fotograf.
Dvs helt til du må bøye deg i riktig vinkel, hoppe opp, ned, eller må flytte deg raskt. Da kjennes det godt i sia.
Greie bilder idag, men burde hatt blitzen med. Man lærer hver dag og glemmer hver dag.
Toppbilde: @ljlongfjeld

Modumkjører. «kongvinter»
Ukjent løper. Flink kar!
Ukjent løper
Drammen bikepark
Enduro, drammenbikepark