På ukjente stier

Jeg og LJ tok en runde utenfor vårt «jaktområde». Vi registrerte at Finnemarka er stort og at det er mye vi ikke har sett. Dagens tur gikk sør for Glitre.
Foto av et par av tjernene vi passerte.

LJ and I took a round outside our «hunting area». We noticed that Finnemarka is large and that we have not seen much. Today’s trip went south of Glitre.

Photo of a couple of ponds we passed.