Modum på langs

Modum på langs
Tursti langs Drammensvassdraget fra Åmot i sør til Vikersund i nord. Utgangspunktet i Vikersund inbefatter også Øya friluftsområde, turstien går videre langs Bergsjø via Haslerudvika til Delinga. Denne traseen ble åpnet i 2008. Videre går man på veier og stier gjennom Geithus sentrum, vi gangbanen langs jernbanebrua til Katfoss, hvor man passerer like ved helleristningsfeltet som ligger i elvekanten her. Stien går videre langs elva ned mot Åmot og Embretsfoss. 

Kilde: https://www.modum.kommune.no/turstier.4897363-181397.html