Ingenting er som påsketur

Ingenting er som påsketur. Utsnitt av bytte av bålplass.