mississippi

Nesten som i Mississippi. Manger kun krokkodiller.
Hvor : Sysletjern, Modum