L2167

Dagens trim gikk fra Rokketjern/bom ved veienden av Breiliveien.
Turen gikk til minnestein og flyvrak fra krigen. Flott tur. Det meste av veien gikk på fine skogsveier med noen «snarveier».

Flyrester fra krigen – Short Sunderland

Short Sunderland L2167 var et britisk rekognoseringsfly som 9. april 1940 kom i kamp med og ble skutt ned av tyske jagerfly under invasjonen av Norge.

Det britiske flyet var et stort sjøfly («flying boat») av typen Short Sunderland som hadde stor rekkevidde. L2167 hadde tatt av fra Invergordon i Skottland omtrent midt på dagen 9.april med oppdrag å undersøke hva som foregikk rundt Oslo. Flyet kom inn fra Nordsjøen ved Stavanger og gikk over fjellene. Flyet kom inn over Oslo 17:30 på ettermiddagen og fotograferte blant annet Oslo havn. Flyet gjorde en stor sving over Oslo (der flyet ble truffet av tysk luftvern), snudde vestover igjen, og ble da forfulgt av tyske jagerfly Messerschmitt 110 som tok av fra Fornebu. L2167 ble innhentet over Sollihøgda og luftkampen fortsatte over Holsfjorden.[1]

Flyet eksploderte over Hornsetra styrtet i Finnemarka ovenfor Holsfjorden.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Short_Sunderland_L2167
Kilde II – https://www.geocaching.com/geocache/GC49TGD_he-had-a-guardian-angel-l2167-1

Flymotor

Gammel sæter. Her snakker vi ikke PepsiMax
Flotte gamle ski. Trenger bare litt glider.