liten fisker

En liten fisker i en alt for stor elv.
En liten flue i en alt for stor elv.
En liten fisk som ikke kan finne flua i en alt for stor elv.

En liten flue, en liten fisk og en liten fisker

A small fisherman in an overly large river.
A small fly in an overly large river.
A small fish that can not find a fly in an overly large river.