I gamledager

Av og til må en fotograf helt tilbake til gamledager for å finne bilder å publisere.
Her er et fra et fotoprosjekt sammen med Modum fotoklubb.