Brunt vann

Jeg var ikke like heldig med dronebildet idag. Litt kjedelig is, litt kald på fingrene og dårlig vær ga kun en sjanse til å lykkes. Men, vi skal padle mer.

I wasn’t as lucky with the drone photo today. A bit boring ice, a bit cold on the fingers and bad weather gave only one chance to succeed. But, we will paddle more.

Tyrifjorden, Norway

https://www.jajo.no/is-og-kajakk/