finland

Litt ruskete vær på hytta i Manndalen. Da hoppet vi i bilen og tok turen over fjella til Finland. Det ække lange turen. På grenseovergangen møte vi en hyggelig toller som slapp oss inn etter en kort prat om vær og vind. Jeg regner med han var lei av Covid-19 prat.

Kilpisjärvi er vell plassen som alle i Finland vil til. Et fjellparadis for alle som bor i sør. Rikt på fiske og turmuligheter og Finland høyeste fjell ligger ikke langt fra plassen.

Vi parkerte ved Saarikoski og tok turstien inn. For fiskeren ble det kun småharr på turen.

Ingen finsk storørret på gutten.

Google translate:

A bit shaky weather at the cabin in Manndalen. Then we jumped in the car and took the trip over the mountains to Finland. It's not a long trip. At the border crossing we meet a nice customs officer who let us in after a short chat about weather and wind. I reckon he was tired of Covid-19 talking.

Kilpisjärvi is probably the place that everyone in Finland wants to go to. A mountain paradise for everyone who lives in the south. Rich in fishing and hiking opportunities and Finland's highest mountains are not far from the place.

We parked at Saarikoski and took the hiking trail. For the fisherman, there were only small grayling on the trip.