Det må bo folk i husan

Folk treng hus og hus treng folk.

Utsnitt av byggninger i New York.
Utsnitt av byggninger i New York.