Born in the U.S.A – New York

Det er stor forskjell å komme fra bygda i Wyoming til New York. Her her det folk og lite sauer.
Med nattfly fra bygda mistet vi noen timer søvn så resultatet ble litt sauetelling i New York  allikevell.

Venter på nattfly til New York.
Venter på nattfly til New York. Denver

 

Resultatet av ventingen på nattfly og få timer søvn.
Resultatet av ventingen på nattfly og få timer søvn. Sovende New York frokost.

 

Lunsj i gata.
Lunsj i gata.