Det hjelper nok

Det hjelper nok å be.
Her ser vi fiskeren i huset ber om en lang og god fiskesesong. En bønn om storfisk, fine fiskeplasser og godt fiskevær. En bønn om å ha utstyret som kreves, gode klær og en kok som lager mat.