Ventetrim

Venter på LJ som jibber. Da er det bonustrim som gjelder.
Lett tåkevær.