vask – Modum skisenter

Jeg er imponert over hvor mange skikjørere som har lekt i bakken. Jeg er også imponert over hvilket tilbud VASK har klar å holde gjennom vinteren. Hvilken kvalitet!
VASK er Vikersund IF freestyle, alpin og snowboard gruppe. Her fins mange engasjerte mennesker som gir mye arbeid for felleskapet. Heia VASK!

Bakken og parken VASK har fått bygd i år har vært bra. Vi kan vell ikke få så mye bedre park selv om vi sikkert kan det neste år?
Jeg vet og at VASK trenger venner. Ildsjeler og altmuligfolk som kan litt av alt. Da blir det bra!
Her er jobb til alle.

Her er bilder fra en kveld i vinter. http://www.modumskisenter.no/2021/01/28/na-er-det-virkelig-bra/