Tunge støvler

Fiskerlivet er hardt. Våte støvler, frem og tilbake over elva for å finne de beste fiskeplassene.
Våte støvler fra tidlig om morgenen til seint om kvelden. Våte støvler til frokost, Våte støvler som knirker, knarker og roper på hjemveien.
Tunge våte støvler, fulle av fjellvann. Fiskerlivet er hardt og brutalt.

Hvor: Vidda i Kåfjord