Tiden er booket

Tiden er booket. Kanskje den værste situasjon enn kan komme opp i slik jeg tenker.
Tiden er booket, men det finnes løsninger. Eg skal være kjempesnar med det meste slik at jeg får tid til å være ute. Det er bra for meg.

Slutten av mai, starten av juni. En fin tid til campliv. Friskt, fortsatt litt mørke om kveldene og lite insekter.
Her et bilde fra Øyvann, Holleia.