Tid og god tid

Noen ganger kjennes det bra.
Andre dager sitter enn med øksa i handa og lurer på hva som bør hugges.

Einebu er prosjektet. Her er det masse jobb før innkallingen til den store innflytningsfesten blir lansert. Men, fest skal det bli!