Tett program

Tett dagsprogram. Fikk derfor ikke dagens trim før etter at det var mørkt.
Fortsatt litt lite snø. Nyskia er derfor ikke nyskia lengere.

Vikersun, ski