Tåketur

Tåketur fra hytta. På vei mot Storhaugen, Manndalen.

HOAŊGA – dårlig vær
Begge bilder fra rassegorra/skarfjellet