Stikkord: klubbrenn

10. januar 2018

Første klubbrenn er barskt. Halvlunken saft, bakglatte ski og sikkert en mor og/eller far som…