Sysletjern

Sysletjern har mange fine plasser. Uansett, her må enn sjekke bunnforholdene før enn hopper.