Sysletjern

Det ble litt filosofering på dagens tur. Temaet jeg tenkte på var «hvor tykk er isen»
Hvor: Sysletjern, Modum