Superpuppe

Når fisken ikke biter og ikke engang superpuppa funker. Da er det best å gå hjem.