STUP

Yes, fortsatt litt sommer. .
Lokalt, betteliten minimesterskap i dødsing.

Natvet, Modum