Stubbestussing


Idag valgte jeg stubbestussing som aktivitet. Det jeg stusset på var om jeg er for eller mot vindkraft på land. Det ble MOT.
Hvor: Dokkaløypa, Vikersund