Streik

Hos Longfjeldene er det streik, eller vi er berørt av streiken.
Lærerstreiken, nå har den vart en stund. Vi håper at det snart kommer til en løsning slik at vi kommer oss i ekte jobb igjen.

En liten story fra en opplevelse i hagen som er et bilde på hvor viktig det er med flinke lærere.

«Jeg surret ute i hagen sist lørdag, klipte gress og trær. Da stoppet det opp en godt voksen kar og spurte meg om dette var huset til snekkerlærer Evensen. Joda, det kunne jeg bekrefte.
Videre forteller mannen at snekkerlærer Evensen var en dyktig og nøye kar. Mannen hadde laget en høvel og en snekkerbenk med veiledning fra sin lærer engang for lenge siden. Tingene hadde han hatt stor glede av hele livet.

Det må sies at snekkerlærer Evensen døde tidlig på 50-tallet, men fortsatt husket mannen sin lærer» Moro!

Så oss Longfjeldene og mange andre får streike videre slik at vilkårene og lønnsgrunnlaget er på plass for oss og fremtidige lærere. Kanskje det kommer en kar om 70 år og spør en av mine etterkommere om dette var huset til salg og reiselivslærer Longfjeld?

Høvelen på bildet is made by snekkerlærer Evensen.