Her e det storfisk. Erre torsk tru? Er det lov å ta den opp i båten, og er det lov å spise den?
Det må fiskeren vite før han slipper sluken til bunnen og stortorsken venter med sitt glupske bitt.

Hvor: Kragerø
https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Vern-av-kysttorsk-i-soer