Stor suksess med klister. 

Jeg klarte å bli nr. 3 av fire venner som deltok i Holmvassløpet noe som er meget bra da de tre andre hadde ankommet høyden dagen før og
fått flere timer i høyden enn meg. Åpnet rolig og lå bak i vennefeltet frem til drikkestasjon hvor jeg passerte en av gutta med vellrutinerte svelg.
Denne plassen holdt jeg til mål.

Holmvassløpet