Stille før stormen

Litt stille før stormen kommer. Vi har ikke vært heldige så langt med å treffe på ørretlivet.
Men, det kommer vell en dag, helt plutselig. Masse liv i vanna våre. Da skal vi være på plass.

Ørretfiske i Holleia