Spurt i solnedgang

Sol og ski etter jobb.
Hvor: Brunes, Vikersund