Spor

Det er ikke mer spor på halsen enn det bør være etter 30 år.
Det høres.