Spor etter penger


Eiere har blitt rikere og kundene er blitt fattigere. På dagens skitur var tydelige spor av lav vannstand i vannmagasinet. Her er det blitt tappet, noen er blitt rikere og mange har måtte grave langt ned i pengebingen for å betale strømprisen.
Jeg har aldri sett så lav vannstand på vannet som jeg var idag. Her kan det ikke være mye vann igjen?