Spor

Det er vinter selv om det fins spor av sommer.