Snowphoto!

Her er et par fra årets sesong.
Selfie. Portrait

Stille mann
Velkommen (på besøk)

Moro å leke i snø.
https://www.jajo.no/girl/