Slåttefest

Dette bildet kom ikke gjennom egensensur som aktuelt bilde til Modum fotoklubb – utstilling ved Blåfargeverket.
Men jeg liker det godt. Litt «tidlig på morgen slåttefestuttrykk»