Skoda

Da har Skodan fått sine første skimil denne vinteren. 
Det blir nok mange flere før snøen forsvinner.

Heia Skodan vår. (snakker ikke om bildeillustrasjonen)